ενικός         πληθυντικός  
incorporation incorporations

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

incorporation (fr) θηλυκό

  1. η ενσωμάτωση
  2. η κατάταξη