Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

incapable (en)

an incapable administrator - ένας διαχειριστής που αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του
he is incapable of learning foreign languages - αδυνατεί να μάθει ξένες γλώσσες

Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

incapable (fr)

Δείτε επίσης επεξεργασία

capable