Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

hyphenation (en)

  1. η χρήση του συμβόλου "-" (ενωτικόπαύλα), hyphen)
  2. (ιδίως) η τήρηση των σχετικών κανόνων συλλαβισμού, ο σωστός συλλαβισμός
    the hyphenation rules - οι κανόνες συλλαβισμού