Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

hymne 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

hymne (fr) αρσενικό

  • ύμνος
    L'hymne national français s'appelle 'La Marseillaise'  : ο γαλλικός εθνικός ύμνος λέγεται 'Μαρσεγιέζ':Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

hymne 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

hymne (nl)