Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

how’s it going < → δείτε τις λέξεις how's, it και going

  Έκφραση επεξεργασία

how’s it going? (en)