ένα ποτήρι με γκράπα

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

graspa (vec)