ενικός         πληθυντικός  
gaullisme gaullismes

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

gaullisme (fr) αρσενικό