ενικός         πληθυντικός  
gastrite gastrites

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

gastrite (fr) θηλυκό