Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

fusion (en)

  1. η συγχώνευση
  2. η τήξηΓαλλικά (fr) επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
fusion fusions

  Ουσιαστικό επεξεργασία

fusion (fr) θηλυκό

  1. η συγχώνευση
  2. η τήξη
  3. η πυρηνική σύντηξη

Συγγενικά επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία