Ουσιαστικό

επεξεργασία

furniture (en) (μη μετρήσιμο)

 • το έπιπλο
  Our furniture is new.
  Τα έπιπλα μας είναι καινούρια.
  We want three more pieces of furniture.
  Θέλουμε τρία έπιπλα ακόμα.

Σημειώσεις

επεξεργασία
 • Το ουσιαστικό furniture είναι αμέτρητο αλλά χρησιμοποιούμε την έκφραση piece(s) of όταν πρέπει να μετρήσουμε
  the piece of furniture - το έπιπλο
  the furniture - τα έπιπλα