Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
fronte fronti

fronte (it) αρσενικό