Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

fratricide (en)

  1. η αδελφοκτονία
  2. ο/η αδελφοκτόνοςΓαλλικά (fr) επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
fratricide fratricides

  Ουσιαστικό επεξεργασία

fratricide (fr) αρσενικό

  1. η αδελφοκτονία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
fratricide fratricides

fratricide (fr) αρσενικό ή θηλυκό

  1. ο/η αδελφοκτόνος

  Επίθετο επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
fratricide fratricides

fratricide (fr) αρσενικό ή θηλυκό

  1. αδελφοκτόνος