ενικός         πληθυντικός  
fournisseur fournisseurs

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

fournisseur (fr) αρσενικό