Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

formulate (en)

  1. διατυπώνω, εκφράζω
  2. μεθοδεύω, καταστρώνω μεθοδικά σχέδιο επίλυσης-διαχείρισης

Συγγενικά επεξεργασία