Αγγλικά (en) επεξεργασία

 
8-inch, ​5 1⁄4-inch (full height), and ​3 1⁄2-inch drives

  Ετυμολογία επεξεργασία

floppy disk drive < → δείτε τις λέξεις floppy, disk και drive

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

floppy disk drive (en)

Υπερώνυμα επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία