Δείτε επίσης: fédéral

  Επίθετο

επεξεργασία

federal (en) (χωρίς παραθετικά)

  • ομοσπονδιακός
    The federal government of the USA consists of three distinct branches.
    Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ αποτελείται από τρεις διακριτούς κλάδους.