Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
fédératrice fédératrices

fédératrice (fr)