Ουσιαστικό

επεξεργασία

distance (en)

Πολυλεκτικοί όροι

επεξεργασία  Προφορά

επεξεργασία
 

  Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
distance distances

distance (fr) θηλυκό