Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

deliverance (en)

  1. παράδοση (το να παραδίδεις κάτι σε κάποιον)
  2. σωτηρία
  3. απελευθέρωση