Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

defeated (en)

Συνώνυμα επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

defeated (en)