Διεθνείς όροι επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

deci- < γαλλικό déci- (fr) < λατινικό decimus (la) < decem (la) < ελληνικό δέκα.

  Πρόθημα επεξεργασία

deci-