Αγγλικά (en) επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
daddy daddies

  Ουσιαστικό επεξεργασία

daddy (en)