Ετυμολογία

επεξεργασία
convoco < con + voco

convoco

  1. συγκαλώ, συναθροίζω
  2. προσκαλώ