ενικός         πληθυντικός  
concentrateur concentrateurs

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

concentrateur (fr) αρσενικό

Συγγενικά

επεξεργασία