Δείτε επίσης: cohérence

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

coherence (en)

  1. συνοχή, συνεκτικότητα
  2. (φυσική /οπτική) συμφωνία
  3. (συστήματα μονάδων) συνεκτικότητα