ενικός         πληθυντικός  
candidature candidatures

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

candidature (fr) θηλυκό