ενικός         πληθυντικός  
borsch borschs

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

borsch (fr) αρσενικό

Άλλες γραφές

επεξεργασία