ενικός         πληθυντικός  
belt belts

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

belt (en)

  1. η ζώνη
    He is wearing a belt to protect his lower back.
    Αυτός φοράει ζώνη για να προστατέψει τη μέση του.
  2. ο ιμάντας

Παράγωγα

επεξεργασία