ενικός         πληθυντικός  
banqueroute banqueroutes

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

banqueroute (fr) θηλυκό