ενικός         πληθυντικός  
assortiment assortiments

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

assortiment (fr) αρσενικό

Συγγενικά

επεξεργασία