Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

après-guerre < → δείτε τις λέξεις après και guerre

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

après-guerre (fr) αρσενικό ή θηλυκό (ιστορία)

 1. (γενικότερα) η χρονική περίοδος μετά από έναν πόλεμο· ο μεταπόλεμος
 2. (ειδικότερα, ιστορία)
  1. (παρωχημένο) η περίοδος μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
   δείτε και τη λέξη μεσοπόλεμος
   ※  Cet "après-guerre" sera perçu et géré différemment selon les différentes catégories auxquelles le citoyen belge appartient
   λείπει η μετάφραση
   «Après la guerre: les retours. Emotions mixtes et amertume», Radio-Télévision Belge de la Communauté Française· πρόσβαση: 2020-07-06
  2. η αμέσως μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου χρονική περίοδος
   ※  En 1946 Tzara proclame l'importance du surréalisme. La divergence principale entre Le Surréalisme et la crise littéraire et Le Surréalisme et l'après-guerre est dans l'appréciation du surréalisme
   λείπει η μετάφραση
   Réalisme-surréalisme Παρίσι: L'Age d'homme, 2001, σ. 302

Άλλες γραφέςΕπεξεργασία

Συγγενικές λέξειςΕπεξεργασία

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

  ΠηγέςΕπεξεργασία