ενικός         πληθυντικός  
anglicisme anglicismes

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

anglicisme (fr) αρσενικό