Κροατικά (hr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

alkohol (hr) αρσενικό

  1. (χημεία) η αλκοόλη
  2. το οινόπνευμα, το αλκοόλ

Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

Ήχος 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

alkohol (pl) αρσενικό

  1. (χημεία) η αλκοόλη
  2. το οινόπνευμα, το αλκοόλ

Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

alkohol (sr) αρσενικό

  1. λατινική γραφή του алкохол

Σλοβακικά (sk) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

alkohol (sk) αρσενικό

  1. (χημεία) η αλκοόλη
  2. το οινόπνευμα, το αλκοόλ

Τσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

alkohol (cs) αρσενικό

  1. (χημεία) η αλκοόλη
  2. το οινόπνευμα, το αλκοόλ