Βουλγαρικά (bg) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

алкохол (bg) αρσενικόΣερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

алкохол (sr) (λατινική γραφή: alkohol)