Δείτε επίσης: Algebra

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

algebra (en)

(πληροφορική)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

algebra (af)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

algebra (da)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

algebra (et)  Ετυμολογία

επεξεργασία
algebra < algebr- + -a

  Επίθετο

επεξεργασία

algebra (eo)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

algebra (ia)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

algebra (is)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

algebra (it)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

algebra (co)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

algebra (la)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

algebra (lv)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

algebra (lt)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

algebra (ms)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

algebra (nn)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

algebra (no)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

algebra (nl)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

algebra (cy)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

algebra (hu)  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /alˈɡɛbra/
 

  Ετυμολογία

επεξεργασία
algebra < λατινική algebra < αραβική الجبر (al-ğabr)

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

algebra (pl) θηλυκό

Συγγενικά

επεξεργασία  Ουσιαστικό

επεξεργασία

algebra (sr)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

algebra  Ουσιαστικό

επεξεργασία

algebra (sk)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

algebra (sl)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

algebra (sv)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

algebra (cs) θηλυκό  Ουσιαστικό

επεξεργασία

algebra (fi)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

algebra (fy)