ενικός         πληθυντικός  
adjective adjectives

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

adjective (en)