ενικός         πληθυντικός  
additive additives

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

additive (en)