Τουρκικά (tr) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

açmak (tr)

Κλίση επεξεργασία

Αντώνυμα επεξεργασία