Αγγλικά (en)Επεξεργασία

  Πολυλεκτικός όροςΕπεξεργασία

Old English (en)

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία

ΣημειώσειςΕπεξεργασία

χρονοδιάγραμμα: σύγχρονα αγγλικά: Modern English < μέση αγγλική: Middle English < αγγλοσαξονικά / παλαιά αγγλικά: Old English, Ænglisc, Anglisc, Englisc ή Anglo-Saxon