Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  Πολυλεκτικός όροςΕπεξεργασία

Old English (en)

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία

ΣημειώσειςΕπεξεργασία

χρονοδιάγραμμα: νεοαγγλικά: Modern English < μεσοαγγλικά: Middle English < παλαιοαγγλικά-αγγλοσαξονικά: Old English, Ænglisc, Anglisc, Englisc ή Anglo-Saxon