Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Dunaj (pl) αρσενικό

Συγγενικά

επεξεργασία  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Dunaj (sk) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Dunaj (cs) αρσενικό  Ετυμολογία

επεξεργασία
Dunaj < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Dunaj αρσενικό ή θηλυκό

  • Priimki (A-F), Slovenija, letno, Vlada Republike Slovenije Statistični Urad Republike Slovenije (Επώνυμα (A-F), ετήσια, Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας), ανακτήθηκε 31/8/2023, CC BY 4.0 [1]