Κύριο όνομα

επεξεργασία

Adam (fr)

 1. ανδρικό όνομα, Αδάμ

Ομώνυμα / Ομόηχα

επεξεργασία  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Adam (sv)

 1. ανδρικό όνομα, Αδάμ  Ετυμολογία

επεξεργασία
Adam < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Adam

 • Finnish Digital and Population Information Agency, ανακτήθηκε στις 1/8/2023, ενημέρωση δημοτολογίου μέχρι τις 31/7/2023 [1], φύλλο Miehet kaikki  Ετυμολογία

επεξεργασία
Adam < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Adam αρσενικό ή θηλυκό

 • Top 10.000 des noms de famille en Belgique au 1/01/2017, Statbel, Βελγικό Στατιστικό Γραφείο, ανακτήθηκε στις 1/8/2023, [2]: Το επώνυμο αυτό εμφανίζεται στις Περιοχές: Belgique, Bruxelles, Flandre, Wallonie του Βελγίου  Ετυμολογία

επεξεργασία
Adam < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Adam αρσενικό ή θηλυκό

 • Familienforschung in Westpreußen, ανακτήθηκε στις 20/8/2023 [3], [4]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Adam < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Adam αρσενικό ή θηλυκό

 • National Records of Scotland, retrieved 10/8/2023, Lists of most common surnames in the registers for selected years, 2021 [5]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Adam < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Adam αρσενικό ή θηλυκό

 • Pagine Bianche, ανακτήθηκε στις 22/8/2023 [6]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Adam < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Adam αρσενικό ή θηλυκό

 • Last names with at least 10 bearers among persons registered on 31 December of each year. Year 1999 - 2020, Statistics Sweden [7]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Adam < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Adam αρσενικό ή θηλυκό

 • Priimki (A-F), Slovenija, letno, Vlada Republike Slovenije Statistični Urad Republike Slovenije (Επώνυμα (A-F), ετήσια, Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας), ανακτήθηκε 31/8/2023, CC BY 4.0 [8]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Adam < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Adam αρσενικό

 • Den samlede liste over for- og efternavne i Region Nordjylland (Ο πλήρης κατάλογος των ονομάτων και των επωνύμων στην περιοχή Βόρεια Γιούτλαντ), nordjyske.dk, ανακτήθηκε στις 13/9/2023 [9]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Adam < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Adam αρσενικό

 • Names given to children in Poland in 2000-2019 - first name, Poland's Data Portal (Otwarte Dane), ανακτήθηκε στις 13/9/2023 [10]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Adam < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Adam αρσενικό ή θηλυκό

 1. επώνυμο (ανδρικό ή γυναικείο)
 2. ανδρικό όνομα
 • Statistisk sentralbyrå / Statistics Norway, 12891: Last names used by 200 persons or more, by last name, contents and year, ανακτήθηκε 6/9/2023 [11]
 • Statistisk sentralbyrå / Statistics Norway, 10467: Born persons, by first name, contents and year, (first name used by 200 persons or more at the end of the year) ανακτήθηκε 6/9/2023 [12]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Adam < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Adam αρσενικό