Αρχαία αιγυπτιακά (egy)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

3ḫt


ΙερογλυφικάΕπεξεργασία

SA
x t