Τουρκικά (tr)Επεξεργασία

  ΕπίθημαΕπεξεργασία

-cık (tr)

Άλλες μορφέςΕπεξεργασία

όλες οι μορφές του -cık


Φωνηεντική αρμονία για τις μορφές του -cık (τουρκικά)
Κ: Τουρκικές λέξεις με επίθημα -cık στο Βικιλεξικό Το τελευταίο φωνήεν είναι οπίσθιο, αστρόγγυλο
(a, ı)
Το τελευταίο φωνήεν είναι πρόσθιο, αστρόγγυλο
(e, i)
Το τελευταίο φωνήεν είναι οπίσθιο, στρογγυλό
(o, u)
Το τελευταίο φωνήεν είναι πρόσθιο, στρογγυλό
(ö, ü)
Το τελευταίο σύμφωνο είναι ηχηρό
b c d g ğ j l m n r v y z
-cık
dar > dar(a)cık

K

-cik
beyin > beyincik

K

-cuk
balon > baloncuk

K

-cük
söz > sözcük

K

Το τελευταίο σύμφωνο είναι άηχο
f s t k ç ş h p
-çık
kızamık > kızamıkçık

K

-çik
kemik > kemikçik

K

-çuk
kurt > kurtçuk

K

-çük
kök > kökçük

K

Η λέξη λήγει σε φωνήεν -cık
baba > babacık

K

-cik
anne > annecik

K

-cuk
koru > korucuk

K

-cük
küçük > küçü(k)cük

K

Συγγενικές λέξειςΕπεξεργασία

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία