Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

-ψις < -σις (για λέξεις με χαρακτήρα χειλικό)

  ΕπίθημαΕπεξεργασία

-ψις (& -σις & -ξις για λέξεις με χαρακτήρα ουρανικό)

  1. μεταρηματικό επίθημα από το οποίο παράγονται αφηρημένα και δραστικά θηλυκά ουσιαστικά που δηλώνουν την ενέργεια ή το αποτέλεσμα της ενέργειας του ρήματος
    σκέψις < σκοπέω