Διεθνείς όροι επεξεργασία

«υπάρχει τουλάχιστον ένα»
∃ decimal
∃ Unicode (U+2203)
THERE EXISTS
 →

  Σύμβολο επεξεργασία

Αντώνυμα επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία

  1. «Λογική θεωρία και πράξη Γ' Λυκείου», σελ. 117. πρόσβαση:26/09/2019