«υπάρχει τουλάχιστον ένα»
∃ decimal
∃ Unicode (U+2203)
THERE EXISTS
 →

  Σύμβολο

επεξεργασία

Αντώνυμα

επεξεργασία

  Αναφορές

επεξεργασία
  1. «Λογική θεωρία και πράξη Γ' Λυκείου», σελ. 117. πρόσβαση:26/09/2019