Διεθνείς όροι επεξεργασία

«για κάθε»
∀ decimal
∀ Unicode (U+2200)
FOR ALL
 →

  Σύμβολο επεξεργασία

Αντώνυμα επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία

  1. «Λογική θεωρία και πράξη Γ' Λυκείου», σελ. 117. πρόσβαση:26/09/2019