Δείτε επίσης: ύφος

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

ὕφος ουδέτερο

  1. ο ιστός
     συνώνυμα: ὑφή
  2. το ύφος (ενός κειμένου, ενός συγγραφέα)