Δείτε επίσης: υφή

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

ὑφή θηλυκό