Δείτε επίσης: Υψηλότητα, υψηλότητα

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ὑψηλότητα θηλυκό