Δείτε επίσης: υπουλότητα

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ὑπουλότητα θηλυκό